Trådvurdering:
  • 0 stemmer - 0 gjennomsnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kjøre teknikker og tips
#21
Har lagret en link med ale håndsignalene.
http://www.ridemyown.com/articles/safety...nals.shtml

har tenkt å prente inn disse ja. kjørte i kortesje i forbindelse med ett Poker run i regi av Sons of Freedom i høst. det fungerte veldig bra så fort man hadde lært seg signalene, men slitsom når det er 40 sykler i følge


jeg hilser konsekvent på alle motorsyklister jeg møter. uavhengig av
merke og modell.
A modest begining starts With a singel blow of a horn.
Hated by many and loved by few!
Svar
#22
Kjøre i gruppe

Å kjøre i gruppe kan gi økt sikkerhet men samtidig høyere risiko for ulykke, alt avhengig av hvordan du kjører og hvem du kjører med.
Å kjøre i formasjon gjør at andre trafikanter lettere blir oppmerksom på deg/dere en hvis en kjører solo, dette gjør at ulykke risikoen mellom motorsykkel og bil reduseres, samtidig øker risikoen for at to (eller flere) motorsykler havner i en ulykke seg imellom.
Her er noen "basis" måter og "regler" ang å kjøre i gruppe.

Det er tre (3) typer gruppekjøring, militær presisjons kjøring, Kjør som du vil og kompromiss.
På flere områder er dette et spørsmål om hvor sikker kjøring en ønsker, og hvor mye vil en kreve av hver enkel i form av konsentrasjon.

Militær formasjon:
Noen velger denne formen, en er veldig konsekvent, gruppen legger oppmerksomheten totalt i sin kjøring og ikke minst i gruppens utvikling.
En kjører i konsekvent avstand til sykkelen foran og evt ved siden, en lar aldri avstanden bli hverken større eller mindre.
En kjører feks med 3 sekunder bak sykkelen foran og 1.5 sekund mellom de to en har på siden.
Når Road-Captain vil at en skal kjøre på en linje, peker han med venstre pekefinger i luften, sjåføren bak han gjentar dette til den bak viser samme tegn, dette fortsetter til alle ligger på en linje. Samme skjer når Road-Captain vil at gruppen bak skal gå over i side ved side formasjon (2 linjers formasjon), men da med å vise pekefinger og lillefinger (eller hva en nå har som tegn i gruppen).

Denne formasjonen er veldig presis og ulykker mellom motorsykkel og bil er nesten til å utelukke, det vil ikke være plass for en bil å komme mellom, og gruppen blir nesten som en slange hvor alle leddene (motorsyklene) sitter tett inntil hverandre.
En legger lettere merke til hvis en foran i gruppen bremser (lys), og kan enkelt tilpasse egen fart.
FAREN her hvis noen ikke er helt oppe på dette nivået,,,,nye i gruppen osv.

Kjør som du vil.

Her finnes det ingen regler, og en kjører slik det passer en selv. Noen liker å kjøre fort rundt en sving, selv kan en anpasse farten til det som passer seg selv. Har en lyst til å se mer på naturen rundt seg enn på kjøringen, har en mulighet til det.

Ofte ser en slike grupper har blitt delt opp i flere små grupper, ordet formasjon finnes ikke i denne stilen, og slikt som signaler seg imellom trenger en ikke å sette seg inn i.
Fordelen her er at ingen kan frata deg friheten, den er din........ingen bestemmer noe over deg, frihet!!!

Bakdelen er stor fare for ulykke både mellom motorsykler seg imellom samt mellom bil og motorsykkel.
Avstanden mellom motorsyklene blir ofte store, bilister "tror" at gruppen nå er forbi, mens flere er på vei forbi, det samme gjelder pga avstanden seg imellom, at biler enkelt kan legge seg inn mellom motorsyklene, og "noen" "føler" seg forpliktet til å kjøre forbi bilen slik at syklene bak også kan komme tettere frem til gruppen foran.

Har selv vært med på noen slike "kjør som du vil" turer, vi avtaler alltid hvor neste stopp er, og jeg venter alltid med å kjøre til alle har forsvunnet. Da kjører jeg stille og rolig, slik at jeg vett at de er minst 5 minutter foran, og velger heller å kjøre solo. Jeg tar ALDRI den risikoen.

Kompromiss.

Selv om jeg normalt alltid kjører med samme gruppe (hvis ikke solo altså) er det forskjellige ferdigheter de forskjellige har, og av og til er det jo noen som vil kjøre med oss, og de har jo også forskjellige ferdigheter. Derfor liker jeg dette med kompromiss godt.
Ja regler er det, tett formasjon (ok ikke overdreven tetthet, men heller aldri slik at biler kan komme mellom), forsøke at gruppen kjører med maks 4 sekunder seg i mellom, og holde plassen sin. Ja dette med å holde plassen sin er jeg utrolig streng på, og har sendt flere videre på veien men da som solo, alle i gruppen skal komme hjem uten å være involvert i en ulykke, og kommer det noen utenfra som kjører med oss og ikke holder reglene, da går turen videre for dem enkelt og grei alene.

Kjører en i saktere fart må avstanden kortes inn litt, slik at en unngår muligheten til at biler kan blande seg inn i gruppen.

Bakerste sjåfør bør være MINST like god som Road-Captain, han har ofte en vanskelig oppgave og bør ha ferdigheter og være tøff.
Det spørs hvilken type vei en kjører på, men feks med 4 felts motorvei, legger bakerste sykkel seg ut i venstre fil FØR road-captain, for på den måten å stenge trafikken bakfra. Her er to typer mye brukt, enten legger den ant bakerste sykkelen seg ut etter bakerste har sperret veien, for så etter tredje bakerste osv, og til slutt road-captain, eller samme metode, men da forfra.

Det er flere kompromiss en kan inngå, men viktig er det at en alltid avtaler hvor neste stoppested er, slik at hvis noen får trøbbel eller faller fra gruppen (tisse pause eller hva det nå en måtte være) kan finne igjen gruppen uten å måtte kjøre som en villmann.

Ellers er det smart at en (som har litt teknisk innsikt) legger seg ant bakerst, og at det er han som stopper hvis noen får trøbbel med motorsykkelen, alle skal ikke stoppe!!!!!!!!!!!!!! Møtes på neste avtalt sted.
Her er et godt tips at hvis en får trøbbel, stopper gruppen på neste bensin stasjon eller parkeringsplass.
Bagger, the real custom Harley touring
Svar
#23
Flere føler seg ikke helt trygge på motorsykkelen, og dette er et større problem på våren en noen annen gang.
Noen har ikke kjørt på flere år, og setter seg denne våren på salen i håp om å få frihetsfølelsen tilbake, men ender opp med skjelvende knær på hele turen. Noe må en gjøre for å bli mer sikker på seg selv, og for å bevare sikkerheten.

1. Parkeringsplass.
Start på en parkeringsplass hvor det er god plass til å øve.
Om en har kjegler eller ei, prøv å kjør i 8 tall, nødbrems (full stopp), kontrollert full stopp (brems raskest mulig uten å løse hjul samtidig som en girer ned til første gir. Det holder å gjøre dette i starten i ca 40 km/t.

Da er det ut på veien, og her kommer et tips alle bør prøve, om en er redd eller ei.

Kjør uten å bremse.
(før du gjør dette,,,selvsagt må du bremse hvis situasjonen krever det)

Målet her er å lære seg å kjøre på rett avstand og plassering.

Det første en merker er at en må holde lengre avstand til kjøretøyet foran, dette er på mange måter en meget god egenskap som en bør ta med seg. Det andre er at når en akselererer vil en ikke lenger kunne kjøre nykkete, altså å gi for mye gass, for så å måtte bremse, en kontrollert akselerasjon blir her resultatet.

Fart
En vil raskt merke at hvis en overstiger fartsgrensen vil en måtte ty til bremsene mye raskere, en tar innpå kjøretøy som ellers ville vært et godt stykke foran, en kommer med for høy fart inn i svinger osv.

Fokus
Når en kjører uten å bruke bremser vil en måtte kjøre med et skarpt fokus på både seg selv og ikke minst andre trafikanter. En får ikke lenger tid til å sjekke opp alle damer (eller herrer) som står langs veien/restaurant, en fokuserer på veien.

Finn din plassering/linje

Når en ser på MotoGP ser en at sjåførene gang på gang velger samme plassering/linje før og gjennom en sving, dette er noe vi som kjører på offentlig vei bør bli bedre i. velge en linje som en skal kjøre gjennom svingen i, uten å bruke bremser vil en både lære hva fart betyr i sving, og valg av riktig plassering/linje vil bli mye viktigere.

SE

Ja SE mer, se langt frem, lær deg å bli mer oppmerksom på hva som skjer i trafikkbildet et stykke foran deg, slik at du ikke blir overrasket og må ty til en uventet manøver. Ser en at en bil har to valg i et kryss, forstår en at enten må en gjøre slik, eller slik i denne situasjonen, men dette vet en da FØR situasjonen oppstår, og en kan tilpasse farten før en eventuelt hadde måttet bremse.

Poenget her er ikke at en skal kjøre uten bremser, det skal en selvsagt aldri gjøre. Poenget er å bli obs på bremsebruk, avstand, valg av posisjon, fokus på vei og bruk av synet. Ganske enkelt er det slik at en legger raskt merke til sine uvaner med å prøve å bremse så lite som mulig.

En bedre sjåfør blir ingen uten å øve, ikke heller de som kjører i verdenstoppen på bane hadde disse kunnskapene når de ble født, alt må læres og ikke minst holdes ved like. Vi mennesker har en stor tendens til å glemme, og snarveier er vi utrolig gode i, om det gjelder å lage en kortere sti over et lite område, kun pga at det er litt kortere gjør vi det, bare se rundt om deg i nabolaget, folk går ikke alltid slik veier er laget, de har laget en egen sti flere plasser kun pga at det er kortere. Denne egenskapen tar vi også med oss i trafikken, og noe en bør være oppmerksom på.
Bagger, the real custom Harley touring
Svar
#24
Det er veldig artig at du tar opp dette med ikke å bruke bremsene. Dette har jeg uten at noen har fortalt meg det gjort i lengre tid, og synes jeg er blitt rett så flink. Så en av de jeg kjører sammen med kom å sa at bremselyset mitt var gått, men det var det ikke.
Nå sjekker jeg bremsene (bremser en gang hardt) når jeg begynner å kjøre så vet jeg at bremsestemplene ikke har sått seg fast av for lite bruk.
Driver føreropplæring med bil med 3 stk om dagen og til de så sier jeg at det er nederlag og måtte bruke bremsen så lenge man ikke skal stoppe.
Svar
#25
Når noen kommer i en trafikk ulykke minnes en på nytt om hvor viktig det er for oss motorsykler å ha flere egenskaper og at vi har lært oss teknikker. Når en kjører i trafikken er det litt vel mange bilister som ikke ser oss, dette til tross for at vi kjører med lys, noen med reflekterende lyse vester, osv. Tenk bare på hvor mange ganger du sikkert har sett at utrykningskjøretøyer må stoppe opp pga en (eller flere) bilister ikke har sett den med deres blinkende blåe og blinkende hovedlys, samt sirene som lager høy lyd.

Slik er det også for oss motorsyklister, selv om vi føler at motorsykkelen produserer mye lyd, produserer stereoanlegget i bilen høyere lyd for bilisten. Med bruk av mye og gode lys bør bilister se oss, men bruk av speil er en glemt faktor.

Hva bør vi gjør for å forsikre oss best mulig:

1. Kjør som om du er usynlig!!
Hvis du i utgangspunktet tror at bilistene ikke har sett deg, ved en forbikjøring av flere biler, vil du automatisk få hjernen din til å velge annen plassering, være mer alert for farer (plutselig en bil som legger seg ut) og evaluere forbikjøringen på en annen måte (kanskje farten må opp ved passering, for så å ta forbikjøringen i flere omganger, legge seg inn etter bil 1 eller 2 osv).

2. Synlighet
Et lite lys med stearinlys styrke holder på ingen måte, få montert hvis du ikke har gode lys, flertall er ingen ulempe.
Ser en feks på de nye BMW, er de lett synlige når de kommer, noe vi kan ta lærdom av.

3. Kjøreklær.
Kjøreklær hjelper kanskje ikke så mye for din oppmerksomhet ovenfor andre, men skulle uhellet være ute har en ihvertfall beskyttelse.
Både hjelm, sko og hansker er viktig at er i god stand. Vi som ikke er profesjonelle til å falle (gate kjørere øver liksom ikke så mye på å falle) har en egen egenskap om å bruke hendene for å "dempe" fallet. Dette resulterer selvsagt i at hendene får en kraftig gjennomgang med kontakt med asfalt, og uten hansker eller med hansker som flerrer opp med en gang, er det vårt eget skinn, sener og ben i handen som må slipes frem til vi ligger stille.
Jakke og bukse er selvsagt også viktig, tenk her på knær, albuer, skulder osv. Blir det gliding på rygg, er det er fordel at det ikke er en tynn t-shirt som er eneste gjenstand mellom rygg og asfalt.

Selv om en gjør alt riktig kan en fortsatt utsettes for ulykke, feilen trenger jo ikke å ligge hos en selv, men selv om en har rett i det en gjør, er smerten like vond om det er en annens feil i ulykken!!!! Egentlig er dette viktig også når en kjører bil, men selvsagt også på motorsykkel, selv om en har forkjørsrett, kan det hende at den som har vikeplikt velger å bryte denne, da er det en fordel at vi har anledning til å unnvike/stoppe.....
Bagger, the real custom Harley touring
Svar
#26
VIND

Ja noen ganger blåser det mens vi kjører, motvind og sidevind merker vi ikke så mye av, mens sidevind er det flere som har litt problemer med.
Det største problemet med sidevind er at vinden ofte kommer i kast, noe som fører til at den "tar tak" i sykkelen. Men med svært enkle tips bør ikke dette by på problemer.

Nummer 1, en viktig ting å huske på er at sykkelen selv ikke vil falle!!! Hopper en av en sykkel i 60 km/t vil sykkelen fortsette å kjøre rett frem til farten er så lav at den tipper (eller at den treffer noe under veis). Husk på dette,,, sykkelen vil pga sentrifugalkraften holde seg "oppe" i fart.
Vinden vil ta tak i sykkelen når vindkula kommer, men du vil uten å tenke på det gi kontra vekt, (eller kontra styring hvis du bruker den teknikken) og sykkelen vil holde seg så noe lunde vater. Er det en konstant vind fra den ene siden, vil vi uten å tenke gjennom det legge mer vekt på den ene siden av sykkelen, og kjører da med en liten helling (vinkel).

Kjører en forbi en lastebil, gjennom utgangen av en tunnel osv, vet vi at vinden på nytt vil "rive" litt ekstra, men her er det på nytt bare til å holde seg rolig og kjøre som normalt. Sykkelen vil holde seg oppe, og sykkelen vil kun 2 ting, holde seg oppe og kjøre rett frem. Vi bestemmer når vi skal svinge.

Flere velger å begrense farten betraktelig i vind, og som en da forstår øker en faktisk faren for at sykkelen nettopp vil falle. Jeg sier ikke her at en skal gi bånn pinne, men kjør normalt. Er en fortsatt redd/usikker, velg da heller en annen dag å kjøre på med mindre vind.

Høres merkelig ut, men i vind gir en gass, selv om det er en selv som laget vinden!!!
Bagger, the real custom Harley touring
Svar
#27
Bra tråd dette her!
Noe jeg synes er ekkelt er når en kjører forbi vogntog i vind er mellomrommet mellom lastebil og tilhenger. Før forbikjøringen lener man seg mot vinden, slutter når man passerer hengeren og så kommer vinden kastet på deg i mellomrommet for så forsvinne igjen når man passerer lastebilen.
Kan være skummelt hvis man ikke er klar over det.
Svar
#28
Da er tiden inne for å fortsette litt på denne tråden.

Denne gangen tar vi opp hinder i veien.

Alle vil oppleve dette, det er bare spørsmål om når. Det kan være alt fra smådyr, løv, olje, grus, trebiter osv som ligger på veien.
Men også hull. Ja, en ligger da å nyter turen, bak en bil. Selvsagt holder en avstand til bilen foran, men plutselig ser en en svart flekk som kommer ut under bilen, et hull. Ja lang tid til å tenke har en ikke, så enten må en unnvike eller så må en kjøre rett over.

Velger en å kjøre rett over, da kan det hjelpe å ha noen ideer på hva en bør gjøre. En setter seg opp, og legger endel vekt på beina, slik at rumpa ikke lenger er i kontakt med salen. Knærne vil da fungere som en støtdemper, slik at en ikke blir trykt ned i salen, for deretter å bli skutt ut av salen som et prosjektil.
En rører ikke bremser mens en kjører over, (kan bremse før, men se da etter at en ikke bremser så mye at en får et annet kjøretøy i baken) en gir litt gass rett før en kjører over hullet. En vil på den måten lette trykket på fremhjulet, slik at en enklere kommer seg over.

Husk på at en ikke sikter seg inn til en av sidene av hullet, fremdekket kan da komme borti en kant, og en skyter til den ene siden.
Normalt går dette greit,uten alt for store problemer og evt skader. Men noen hull er dype, og en kan få såpass stor vinkel at rammen tar nedi eller eksosanlegg.

En kan prøve å unnvike hullet.
Men for å gjøre dette, MÅ en først øve, og øve. Finn deg en parkeringsplass og bruk et vist punkt som du vil unnvike. Her kan der være smart med noe som du kan kjøre over/på uten konsekvenser. Kontra styring er her alfa og omega. La sykkelen finne retningen under deg, mens du selv sitter i ro på toppen. Etter endel øvelse kan en øke farten og øve på litt raskere manøver. Etter en stund vil du finne ut dine og sykkelens begrensninger, og det gir deg samtidig området du alltid bør holde deg innenfor.

Men når en tar en slik manøver på veien er det viktig at vi allerede har sett etter at vi ikke kommer til å treffe andre trafikanter eller hinder.
Å bråbremse er ikke alltid rett løsning, derfor er det smart å øve på ferdighetene, en "ser og føler" situasjonene lettere an, slik at en uten å tenke på det (mer eller mindre) gjennomfører nødvendig handling. En bråbrems (selv om det av og til er rett løsning) er ofte tegn på for lite opparbeide kjøreegenskaper.

Øvelse gir mester, enkelt og greit. Mesterne øver også!!
Bagger, the real custom Harley touring
Svar
#29
Helt enig Bagger, øvelse gjør mester. Har øvd endel på kontrastyring som unnvikelsesmanøver men det er ikke lettså man trenger å øve.
Men aller viktigst er det å holde avstand og være skjerpet når man ferdes i trafikken spesiellt på 2 hjul.
Svar
#30
Kjøre med 2 fingrer på bremse hendelen.

De fleste av oss har nok lært det motsatte, en skal aldri kjøre med 2 fingrer på bremse hendelen, grunnen var/er at på noen sykler må en trykke hendelen så langt inn at en vil treffe ringfinger eller pekefinger (avhengig av hvilke to fingrer en bruker), noe som da vil resultere i at en ikke klarer å bremse godt nok, og at bremselengden vil øke. Noen sykler krever også så pass mye kraft, at en ikke klarer å bremse godt nok med hjelp av kun 2 finger.

Men begge disse problemene er å fikse, enten ved å justere på bremsen, hvis det ikke er mulig, bytt utstyr slik at det blir mulig, samme gjelder selvsagt hvis en har av den gamle støre typen, en oppgradering kan være en av de bedre tingene en kan bruke penger på sykkelen til.

Men hvorfor skal en kjøre med 2 fingrer på bremse hendelen?, fordi ved feks 100 km/t vil en stoppe over 4 meter tidligere en hvis en ikke gjør det!!!! Alle vet hvor langt 4 meter "kan" være, og i noen tilfeller kan en vel snakke om en livsviktig kjøreteknikk.

En organisasjon i Canada som jobber med motorsykkel relatert sikkerhet har foretatt mange tester på området. Utstyrt hver motorsykkel med flere sensorer og datamaskin for å registrere alle faktorer, samtidig som testene ble utført, laget de også en rapport om hem som kjørte motorsyklene, kvinner, menn, erfaring osv.

Ved å kjøre med 2 fingrer på bremse hendelen reduserer en stopplengden med 0.15 sekunder. Selv om tallet ikke høres så høyt ut, er det som nevnt over 4 meter ved en fart på 100 km/t eller en reduksjon på 5 %.

Når en skal bremse er det flere ting som spiller inn, tiden fra en blir obs på fare til en starter bevegelse.
Tiden fra en starter bevegelse til en starter å bremse.
Tiden det tar for sykkelen å stoppe (her er det selvsagt flere faktorer, veistandard, dekk, kvalitet på bremser osv).

Se for deg at du sitter i en bil og kjører, du holder høyre foten på gasspedalen, og noe kommer ut i veien. Tiden det tar fra du starter handlingen med å flytte foten er en faktor, fra du starter å flytte foten til den har trykket bremsen inn er en annen faktor, og tiden det tar for bilen å stoppe er også en faktor.

En vil altså "hoppe over" endel av en faktor ved å allerede ha plassert litt av handen på bremse hendelen, da vil fortsatt faktoren fra vi oppdager fare til vi starter å bevege muskulaturen være tilstede, men tiden det tar for å flytte handen fra gass handtaket til bremse hendelen vil være utlignet, en gevinst på 0.15 sekunder.

Tiden det tar for å starte selve bremse handlingen avhenger selvsagt også fra hvilken situasjon en befinner seg i. Kjører en i kø trafikk mellom biler, er en meget oppmerksom på farer, sitter en timesvis å kjører over Hardangervidda og det plutselig kommer en sau ut i veien er tiden lengre.

For helt nye sjåfører bør de vennes forsiktig til denne teknikken, "anspent kjørestil" som jeg kaller det, resulterer da kanskje i at en både bremser og gir gass samtidig, før en får trykket inn clutch, en handling som kan øke faren for ulykke.

Rapporten viser også at en er raskere å trykke inn bakbremsen en hva en er med frembrems, men at forskjellen i tid er så liten at en ikke vil miste kontrollen over sykkelen på grunn av dette. Litt lang tid tok det derimot før vi frigjorde clutch.

Er verd å lese rapporten.

Promocycle Report
Bagger, the real custom Harley touring
Svar




Bruker(e) som leser denne tråden: 1 Gjest(er)