Trådvurdering:
  • 0 stemmer - 0 gjennomsnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Starte MC klubb ABC
#1
Kapittel 1

Først vil jeg innrømme at dette IKKE er en ABC for å starte en MC klubb, ei heller en bibel som forteller hvordan. Men la oss skildre litt på området. Selvsagt finnes det to sider ved å starte en ny MC, en side er din/deres som ønsker å starte en ny MC, den andre siden er eksisterende MC klubber (som igjen kan deles opp i forskjellige meninger for hver klubb).Spørsmål en bør stille seg, er:  

  1. Hvorfor vil vi starte en MC klubb? Det må jo være en eller flere grunner til at dere velger MC og ikke TC (Touring Club) RC (Riding Club) BC (Brotherhood Club) patch klubb for å si det slik, men velger disse to bokstavene MC. 
  2. Vi dette medføre konsekvenser fra andre MC klubber? I tilfelle ja, hva? 
  3. Hvordan skal vi starte denne MC klubben? Bør være noe dere tenker meget grundig gjennom. 


La oss skildre litt fra "begge" sider. Hypotetisk

Ytringsfrihet brukes kanskje for å forklare at ingen skal kunne hindre noen i å bære merker på vesten, altså å starte en MC klubb å gå med 3 patch på ryggen. Nå er det ikke staten som godkjenner eller nekter nye klubber å starte, det er ei heller staten som får eksisterende klubber til å "godkjenne"/akseptere at dere starter en ny klubb. Det finnes ingen uavhengig megler som kommer til å megle mellom eksisterende MC og dere, det finnes ei heller en dommer som forklarer om en har rettigheter eller ei. (kommer tilbake til dette lengre nede i tråden).

Siden dere har bestemt dere for å starte en ny MC, har dere også fått med dere at i flere eksisterende MC finnes det en metode som de bruker for å verve nye medlemmer. Hangaround, Prospect, deretter full member. Dette er uavhengig av om dere velger å ha samme oppsett, grunnen er enkel:

I eksisterende MC har medlemmene måtte gå gjennom nettopp de trinnene med blod svette og tårer, før de "endelig" ble fullverdig medlem. I MC verden ser en på dette "slitet" som respekt. Altså at det står respekt til de som har måttet gå disse trinnene, brukt mye tid og krefter for å kunne bli medlem i en MC.

Fra den siden kan det føles som om dere ikke "gidder" å gå disse stegene, at dere "slipper" å bevise dere, og at dere "krever" samme respekt uten å ha måttet gå gjennom slitet de har måttet føle for å kunne bære merkene på vesten.  

En annen tanke kan være at en lurer på om dere føler dere for "gode", og dermed at eksisterende MC ikke er gode nok for dere, siden dere ikke velger å bli medlem av eksisterende MC, men velger å starte en ny. Siden jeg brukte ordet bibelen, la oss ta en lignelse:  

La oss si at en bor i en by som allerede har 7 fotball foreninger, en velger å starte en ny fotball forening. Kan en ikke da lure på hvorfor? Vil ikke flere fra de andre foreningene lure på om du ikke synes de er gode nok for deg, eller om du faktisk ikke passer inn hos dem, eller at det rett og slett er at du ikke er god nok til å komme på deres lag, samt at du ikke gidder å gjennomgå treningen som er nødvendig for å bli god nok til å bli tatt ut til laget? På samme måte kan en stille disse spørsmålene når noen velger å starte en ny MC. Svaret på dette bør jo være forankret i spørsmål 1 ovenfor.

Dette er litt av problematikken rundt dette med å starte en ny MC.  

Men la oss si at en velger å starte en ny MC. Tar en i betraktning gamle logoer eller logo som ligner på en tidligere MC som har skapt problemer tidligere mellom klubb a og klubb b? Ser en da faren for at en kan bli oppfattet som en "etterpåkladd" fra tidligere MC klubb?

Det finnes flere fargevalg mellom de forskjellige eksisterende MC, la oss ta et hypotetisk eksempel. MC klubb "a" kjører allerede med Lilla og grått. Du/dere velger en logo som er av eget design, men lar alle bokstaver være av fargen lilla.

MC klubb "b" vil kanskje tro at dere dermed er en support klubb av MC klubb "a", siden dere tross alt kjører med deres eller deler av deres farger. I slikt tilfelle, vil dette kunne by på en utfordring for dere?

På andre siden, sett utfra MC klubb "a" sine øyner, kan det være at de ikke heller er kjempe begeistret av at dere kjører med farge som kan gi inntrykk av at dere "hører til" dem. Kan dette by på en utfordring for dere?Noen ønsker kanskje å starte en MC uten å ha kontakt med andre MC. Vil ikke dette bli sammenligningsbart med å starte et fotball lag, melde seg inn i en liga, men nekte å spille kamp mot andre? Uansett, det er kun en illusjon, kommer aldri til å fungere, og ei vil det være begripelig at dere i slikt tilfelle velger nettopp MC og ikke f.eks TC (ingen som tvinger en gruppe til å starte en MC, det var deres egen idee).Men en måte å få dette til er å få godkjennelse. En trenger ikke å være et datageni for å google seg frem til hvilken 1% klubb som er den dominerende (DOM) 1% i området en bor. Forhåpentligvis har dere allerede vært såpass lenge i miljøet, at dere kjenner til dem, om ikke personlig, så i hvert fall hvem de er. Er dere såpass kjent med de, bør dere enkelt få kontakt, ellers er åpne support dager en mulighet for å legge kontakt. Si da at dere ønsker å starte en MC, og ønsker ved dette å ha et møte med dem.

Har dere fått til et møte, er informasjon om den nye MC klubben noe dere må ta med dere. Dere bør være forberedt på flere relevante spørsmål, og et meget godt tips er: IKKE LYV! Skulle det vise seg at dere for ett eller flere spørsmål dere ikke kan svare på, si det da, og heller si at dere ved første mulighet vil informere dem om svaret.

Denne 1% MC vil enten gi dere en godkjenning eller ikke......... De vil enten godta deres design, eller be dere forandre på det, eller de vil avvise deres design. Det kan hende dere må kjøre med support på deres vester, som viser til at deres nye MC gir sin support til 1% klubben dere spurte om godkjennelse, men det kan også hende at dere ikke trenger det.  

En av fordelene ved en godkjennelse fra en 1% MC, er at hvis MC "c" kommer til dere, og spør om hvorfor dere kjører med MC på vestene, kan dere si at 1% MC "a" har gitt dere tillatelse, og at hvis de misliker det, får de ta kontakt med 1% MC "a". Stor sjanse for at denne 1% viser dere "Norgesmodellen", og ved eventuell godkjenning, forklarer hva dette vil bety for dere.

Nå bør jeg da legge til at det finnes flere 1% MC klubber i Norge, og at hvis dere for godkjennelse av 1% MC "a" vil ikke dette automatisk bety at 1% MC "d" er like begeistret over det.. Håper du/dere tar poenget her. (ikke dermed sagt at alle 1% i Norge støtter "Norgesmodellen" , men det finner dere jo ut selv.Men sagt at en får OK til å starte en ny MC klubb, eller at en rett og slett bare starter en, og så ser en hvordan det går. Alle MC klubber har en eller annen form for organisering, et styre. Setter her opp en basic, ikke dermed sagt at "alle" velger dette oppsettet.

5 stemmeberettigete personer er et minimum. En president, vise-president, secretary, treasurer og sergant-at-arms. Road-Captain skal derimot være delaktig under møtet, men ikke ha en stemme hvis han ikke er stedfortreder. (gjelder i dette oppsettet,,,, velg oppsett utfra det dere tror er best for dere)

Velger en et system hvor en har funksjonen på bestemt tid, før en velger en ny, skal alle fullverdige medlemmer ha mulighet til å stilles til valg. Dog skal en medlem ikke kunne stille til mer en en funksjon på samme tid (kan altså ikke stille seg til valg som Road-Captain og Sergant At-Arms).

En ide kan være å gi presidenten veto rett. La oss ta et eksempel hvor dere er 5-6 personer som starter en MC klubb, med intensjon " ett eller annet her", så får dere 10 nye medlemmer, og av de kommer det også 3 i styret. De nye medlemmene har derimot andre tanker en hva dere i utgangspunktet hadde, og vil forandre på denne filosofien/intensjonen. Med denne veto retten, kan presidenten dermed legge ned veto på forandringer som han mener ikke egner seg for klubben, derimot kan han ikke bruke veto for å triumfere gjennom forslag som ikke blir støttet av styret, kun for å stoppe forslag (normal veto rett med andre ord).

Men hva gjør de forskjellige funksjonene?

President

Presidenten er styreformann, han er personen utad når det gjelder andre klubber, og all ekstern beslutning skal godkjennes av presidenten. Altså relasjoner mellom andre klubber, personer og organisasjoner, skal godkjennes fra presidenten.  

Noen velger at presidenten ikke skal bruke sin stemme i styret, hvis ikke nødvendig. Noen velger å gi presidenten dobbel stemme. (men er jo ikke så dumt å drøfte problemstillingen så pass at utfallet allerede uten presidentens stemme, allerede har gitt flertall den ene eller andre veien)

Vise-President

Vise-Presidenten skal koordinere alle avtaler gjort av klubben, og ha kontroll på organiseringen av arrangementer. Vise-Presidenten er også mellommannen mellom prospects, fullverdige medlemmer til Presidenten. Vise-Presidenten er nummer 2 i rekken, og er Presidentens høyre hand. Han er den eneste som kan opptre som stedfortreder for Presidenten.

Secretary

Secretary (sekretær) har som oppgave å utføre sekretær oppgaver i klubben.  Holde orden på alle avtaler klubben har inngått, lover og regler i klubben, medlemslister, tid for arrangementer klubben skal være delaktig på osv.

Treasurer

Treasurer er bokføreren /finansminister, mannen ang økonomien til klubben. Treasurer har også som oppgave å holde styr på antall utgitte patcher, colors osv, og reproduksjon oversikt av disse.

Sergant At-Arms

Sergant At-Arms skal se etter at klubbens regler blir holdt av medlemmene. Han er også personen som skal korrigere hvis noen ikke følger reglene. Han er ansvarlig for at nye regler som har blitt vedtatt i styret, blir overbrakt og fullt av medlemmene.  

Ved uenighet, brudd på regler, hvor han ikke selv kan "ordne" problemet, er det hans oppgave å informere styret.  Skulle noen melde seg ut av klubben, kastes ut, gå av med pensjon, er det hans oppgave å få patcher/colors tilbake til klubben.

Road-Captain

Road-Captain er både "sjefen" mens dere kjører, og også mannen som planlegger kjøreturen. Det er denne mannen resten av "feltet" følger, og han er også da personen som velger ut fart, stoppested, det som trengs for at feltet kan kjøre trygt fra a til b.Det finnes selvsagt flere måter å organisere klubben på, dette var ett eksempel.La oss si at dere er 6 stuk som starter en ny MC, og at dere håper å få flere medlemmer. Hvis dere velger dette med hangaround, prospect systemet, er det ofte slik at en får en mentor. Altså at en av de eksisterende medlemmene lærer opp den nye, til å kunne bli fullverdig medlem. Sergant At-Arms vil være denne mentors leder hvis nødvendig.

En annen måte å starte en MC klubb på, og som er litt mindre kameler å svelge for eksisterende MC klubber, er nettopp å starte en TC, RC eller BC. Altså kjøre rundt med 1 patch. Bygge opp både kjentskap og vennskap med eksisterende MC, for deretter f.eks 10 år etter, å konventere klubben til en MC.

En kan på en måte sammenligne den "modellen" med en prospect. Dere som 1 patch klubb har bevist over tid, både hvem dere er, men også hva dere står for. Etter denne prospect tiden, blir dere fullverdige medlemmer, men da her i dette tilfelle, deres egen MC.RESPEKT!!!

Flittig brukt ord i MC miljøet. Men hva er respekt?  

La oss først se på hva det ikke er. Selv om flere tydeligvis tror at frykt er et alias for respekt. Nei, selv om en kommer 30 stykk opp i gardsrommet til en, og selv om han da "bøyer" seg til å følge dine veier, har han fortsatt ikke gitt deg respekt, det du gav han var angst og frykt. Respekt er noe en gir og noe en får. Noen en får etter prestasjoner. En soldat som blir sendt ut for å forsvare norske interesser, joda, han fortjener respekt for sine prestasjoner. En alenemor eller far som oppdrar barn helt alene, og får gode og snille barn, kanskje til og med gjennomført under dårlig økonomi, er ikke det også respekt?

Respekt, selv om en sier det 1000 ganger, er ikke betydningen annerledes, selv om en sier det utallige ganger, får en ikke mer respekt, og en gir ei heller mer respekt. Joda, i MC verden brukes ordet meget ofte, det gis respekt for de som har klart å bli medlem ved å gå alle trinnene, det gis respekt for dem som hjelper sine brødre, det gis respekt for dem som strekker ut halsen sin for sine brødre osv. Men husk at frykt ikke er det samme som respekt.  

Si at dere er  6 gode venner som starter denne nye MC klubben (regner da med at du kjenner de andre medlemmene godt, siden dere tross alt vil ta denne "kampen" sammen for å starte en MC. Si at på ett viktig område er du meget uenig med en annen medlem, ja da er det nettopp gjensidig respekt som vil være avgjørende om dere er en god klubb eller ikke.  

En tredje måte å starte en ny MC klubb, er å rett og slett bare starte en. Få tak i deres nye colors, sy de på vestene, og kjør.

Faktisk er det den enkleste metoden, en slipper mye stress. Dog er det ikke dermed sagt at sjansene for at dere fortsatt er en MC klubb over 1 år, er tiltatt. Ved denne "modellen" ligger ikke utfordringen i selve starten, det bør alle kunne få til, her ligger utfordringen i å få aksept av andre, slik at klubben også i fremtiden vil være levedyktig.  

En tar kanskje litt mange sjanser på siste metode, en viser baller, det skal sies. MEN samtidig skaper en også utfordringer som kan være usikre for medlemmene. En meget viktig bit av president stillingen, er nettopp å forsikre trygghet for medlemmene, så trø varsomt hvis dere velger denne metoden, og skulle dere klare det med bruk av denne metoden, legg gjerne igjen et svar her under om ett år.  

Enkelt å starte, å få klubben til å overleve, kun for de få.

Det sagt, joda, skulle dere lykkes ved den metoden, da står det respekt av det.Som nevnt går jeg utfra at dere kjenner hverandre meget godt, dere vil tross alt starte en MC i sammen. BROTHERS, joda, men også i en RC er det brothers, dine brødre blir ikke bedre brødre bare fordi det står MC på vesten. Ser en på klubber i Norge i dag, sett utfra antall medlemmer, er de største 1 patch klubber. I punkt 1 hadde dere allerede funnet grunnlag for at dere heller ville bli en MC framfor en annen type klubb.Ikke vær så smart at dere også syr på 1% på vestene, dette vil gi meget unødig "oppmerksomhet".I kapittel 2 kommer jeg til å skrive litt om generelle regler, do's and don'tsKom gjerne med innspill/ meninger, spørsmål
Bagger, the real custom Harley touring
Svar
#2
"Enkelt å starte, å få klubben til å overleve, kun for de få."

Veldig bra skrevet Bagger.

Kan være verdt å legge til at om at den grunnleggende ideen for å danne klubb har utspring i å ha glana på SOA så er det best å la være.

Skal man følge Norgesmodellen er det ikke bare å smelle på med full-rygg. Korriger meg om jeg tar feil, men man starter vel ut med top (klubbnavn) og bottom (stedsnavn) uten midtre (logo) stemmer ikke det? Du kunne kanskje forklart litt om rekkefølgen her?
With rebellion awareness was born. I was raised in a cesspit of iniquity
it was my duty to serve, and the purpose of my essence
to act as a sword against conformity..
Svar
#3
En vil jo få forklart hvordan fra betreft 1% når en oppsøker de (hvis de godtar det da). Litt av grunnlaget for at jeg ikke gikk inn på norgesmodellen, er nettopp dette at ikke alle 1% er del i den. Det har kommet nye internasjonale klubber som har sin egen vei for å si det slik.
Et annet poeng er at selv om jeg skriver normal gang for saker innad i norgesmodellen, vil det ikke gjøre prosessen hverken enklere eller vanskeligere.

En kan nok kontakte en "normal" MC klubb, og deretter komme inn i den modellen, men jeg anbefaler heller å ta kontakt med en 1%. Det sagt, så bør en jo være så pass godt kjent med miljøet, at en vet hvem en bør kontakte før en bestemmer seg for å starte en ny MC. F.eks som jeg nevnte med først å være en patch klubb en stund, og i den tiden opparbeide seg kjennskap og respekt. Først deretter å omgjøre klubben til en MC. Kanskje vil den tiden som patch klubb også gjøre at en velger å ikke blir en MC klubb, men heller kunne være en patch klubb.

Takker for komplimentet Smile
Bagger, the real custom Harley touring
Svar
#4
Vil vise til regler for å starte en MC fra et annet land. Også med informasjon om hvordan de på den plassen i det landet setter de forskjellige grenser og retningslinjer.*Ingen kan starte en MC klubb uten at klubben først har vært en annen type klubb!

*Ingen har tillatelse til å bære ryggmerke uten tillatelse fra rådet.

Ventetid

Normalt sett legges det en ventetid for personer som har vært medlem i en annen klubb, dette gjelder uansett hvilken type klubb det er snakk om.  For at en person skal gå fra en klubb til en annen, må den først ha en ventetid, unntak står under. Denne ventetiden er forskjellig fra område til område, men i dette tilfellet (området jeg refererer til) er den satt til 6 måneder.

Unntak:

Patch-over. Dette er når hele klubben eller chapter går over til en annen klubb. Altså at klubben eller chapter av tidligere klubb legges ned, og medlemmene går over til å bli en annen klubb. Eksempel: Medlemmer av klubb "a" legger ned klubben, og alle medlemmer blir del av klubb "b".

Patch-up

Dette er når en eksisterende klubb skifter om til nytt navn og logo. Alle tidligere patches destrueres og nye patcher blir brukt.  Standing

Bad-Standing er når et medlem av en klubb ikke viser respekt for sin klubb, ikke viser respekt for sine brødrer, eller lager dårlig rykte for klubber i sin helhet i det publikke rom.

Alle klubber bør være varsomme og tenke seg godt om før de setter en person i "Bad-Standing".

En person som har Bad-Standing er ikke tillatt å bli medlem i noen klubber, ikke starte egen klubb, samt er nektet å være delaktig på evenementer (så tenk nøye om dere vil sette personen i den kategorien).

Bad-Standing varer hele livet ut, hvis ikke klubben en fikk denne statusen frigjør personen fra stemplet. Kun klubben som gav status Bad-Standing kan forandre status.

Går et medlem ut av en klubb, uansett metode (kastet ut, selv valgt å gå ut osv) men har avsluttet sitt medlemskap i Good-Standing, er "Hviletiden" noe han må gjennom før eventuelt medlemskap i annen klubb."Rådet" (representanter fra eksisterende klubber) skal motta søknad for opprettelse av ny klubb.

Først skal en behandle søknaden, noe som blir satt gitt tid til, i dette tilfellet 3 måneder.

Deretter (hvis godkjent) kommer det en prøvetid på 21 måneder.Søknad om å starte ny klubb skal sendes til Rådet. I søknaden skal det oppgis navn og logo, fargekombinasjon og fullt navn på medlemmer. I rådet vil de da også se om det er oppgitt navn som er kjent med status Bad-Standing.

Skulle det forekomme at f.eks klubbnavn eller hva som helst ikke blir godtatt men at det ønskes forandring, vil klubben få beskjed om dette innen denne 3 månedes tiden, og klubben må forandre oppgitt merknad til den blir godkjent av rådet.

I denne perioden er det ikke lovlig å bruke noe av klubbens colors / patch eller logo, ei heller på sosiale medier.

Skulle klubben bli godkjent av rådet, vil rådet informere eksisterende MC i området, og oppgi dato for godkjennelse. Klubben er da i prøvetiden (i dette tilfellet 21 måneder).

I prøvetiden skal medlemmene gå med en liten patch på venstre side av vesten med klubbens navn. Ingen andre patcher er tillatt, verken foran eller bak på vesten.

Under prøvetiden skal klubben reise på besøk til de forskjellige MC i området. Dette for at begge parter skal bli mer kjent, og at den nye klubben skal bli bedre kjent med protokollen.Nytt Chaper.

Ingen nye chapter er tillatt i området hvis ikke følgende er innfritt:

Det nye chapter blir startet av en fullværdig medlem av "mother chaper".

Det nye chapter blir startet av "prospect members" underlagt mother chapter, og da med skriftlig bevis fra mother chapter om tillatelse, som sendes til rådet.

Alle nye chapter skal først kontakte rådet for å innformere om deres intensjon, først etter godkjennelse fra rådet er det tillatt at chapteret stiftes i området.

Alle medlemmers navn må også bli oppgitt til rådet, rådet vil da se om medlemmene har status Bad-standing eller om de blir underlagt hviletid fra tidligere medlemskap i annen klubb.

Nye chapter vil dessuten ha en prøvetid på minimum 6 måneder. Det må være minst 6 medlemmer. Unntak er 3 medlemmer og 3 prospect hvis klubben faller under SC. hangaround telles ikke med som en av de seks.

Etter prøvetid er ferdig, skal alle 6 komme frem for rådet. Disse 6 må også være de samme 6 som la frem søknaden i første omgang. (6 er minimum) Grunnen er enkel, skulle en av de 6 trekke seg, har dere ikke lengre 6 som var med på søkanden i første omgang, og klubben vil ikke fullføre kravene, dermed ikke bli godkjent av rådet. Hadde dere derimot vært 8 som søkte sammen, og hvor 2 har trukket seg, er dere fortsatt innenfor minimums kravet. Nye medlemmer som har kommet til i prøvetiden, regnes ikke med.

Ingen nye chapter vil bli tillatt fra samme klubb, hvis avstanden til annet chapter er innenfor 10 mil (100 km).Forandre eksisterende klubb til annen type klubb. F.eks forandre en RC (Riding Club) til MC.

Slike forandringer skal legges frem for rådet.

Hvis forandringen gjelder å pach-up til MC, må klubben som søker om å bli MC være en klubb som allerede har bestått som patch klubb i minimum 5 år. Her trekkes 12 måneder av tiden hadde som prøvetid. (altså etter at klubben har hatt prøvetid til å bli RC, har denne klubben minimum bestått som RC i 4 år. Legger en til 12 måneder av prøvetiden, blir det 5 år.

For at en RC skal kunne bli MC, må klubben få anbefaling /godkjennelse fra 3 eksisterende MC i området. Disse 3 MC må også være godkjent av rådet for at de skal telle som anbefaling.Krav til oppsett:

MC

Klubben må ha en skriftlig klubb regler.

Minimum 6 medlemmer, hvorav minimum 6 motorsykler.

Ingen medlemmer/patch holders under 18 år.

Minimum 3 måneders Hangaround tid (skal være oppført i klubbens regler)

Minimum 6 måneders prospect tid (skal være oppført i klubbens regler)

Motorsyklene skal ha minimum 600ccSC (social clubs) og SMC (Support klubber)

Klubben må ha en skriftlig klubb regler.

Minimum 6 medlemmer, hvorav minimum 50% skal ha motorsykler til enhver tid.

Ingen medlemmer/patch holders under 18 år.

Minimum 1 måneders Hangaround tid (skal være oppført i klubbens regler)

Minimum 3 måneders prospect tid (skal være oppført i klubbens regler)

Motorsyklene skal ha minimum 250cc

Patcher må være godkjent av rådetLE (law enforcement)

Politi klubber, som eksempel. Skal alltid bære LE på vesten, for at andre skal se at de er LE klubb.

LE klubber regnes som å være på samme nivå som en RC (Riding Club) og må også følge samme kriterier for å kunne bli godtatt som en LE klubb.MM /MMC (Motorcycle Minestry)

F.eks religiøse klubber.

En MMC ses på samme nivå som en SC.

MMC kan aldri bli en MCBrand Clubs.

Merkeklubber. H.O.G er eksempel for en merkeklubb.

Kan aldri bli MC klubb.Kommentar.

Ser en på oppsettet over, riktignok tatt fra en helt annen plass en Norge, ser en at det å starte en helt ny MC er både tidskrevende og langt fra enkelt. Rådet i denne teksten er av "området", altså et geografisk området, og ikke landsdekkende. Grunnen er enkel, la oss si at samme system hadde vært i Norge, da hadde rådet i oslo vært mellom eksisterende klubber der, og hvor de f.eks kunne blitt enige om at ingen nye klubber skulle komme til Oslo innen f.eks 2020 (som ovenfor, med unntak), mens et annet råd i Finnmark kanskje hadde latt andre klubber få tillatelse.Dette var bare for å skildre at det finnes flere systemer, eller regler for å si det slik. 1% du dere oppsøker vil jo fortelle dere hvordan det er i deres region.
Bagger, the real custom Harley touring
Svar


Tråder som kanskje er relaterte til denne...
Tråd Forfatter Svar: Visninger: Siste innlegg
  Start av mc klubb Bikerboy31 6 4,890 14-04-2018, 17:21
Siste innlegg: Jan-Ivar
  starte mc klubb. Crusaders 7 10,922 01-03-2018, 23:32
Siste innlegg: Jan-Ivar
  MC klubb reportasjer på TV Bagger 2 6,712 28-06-2016, 8:30
Siste innlegg: Jan-Ivar
  Organisert Kriminell MC Klubb Bagger 1 2,127 16-06-2016, 12:20
Siste innlegg: Jan-IvarBruker(e) som leser denne tråden: 1 Gjest(er)