HD4UM

Full utgave: 30B eller 31C
Du leser nå en ned strippet utgave av innholdet på sida. Les den fulle utgaven med full formatering.
Leter etter restaurering prosjekt av HD 30B eller 31C.

30B er en en sylinder 350cc

31C er en en sylinder 500cc.

Har du en eller kjenner til en?

Bilder vil jeg gjerne ha, samt pris.
Også vil jeg vite om det mangler deler eller om det er uoriginale deler.